^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Fina kledingeisen

 

WELKE BADKLEDING MAG WEL EN WELKE NIET VANAF 1 JANUARI 2010
Zie ook het D-reglement van de KNZB

Aanpassing D-reglement als gevolg van de regels voor zwemkleding.

Zwemkleding
D16.xx (xx is einde van D16, afhankelijk van eventuele hernummering)
Onder zwemkleding wordt verstaan het zwempak, badmuts en zwembril.
Bij zwemwedstrijden mag de deelnemer slechts één zwempak dragen.
Bij mannen zal dit pak niet boven de navel en niet onder de knie komen.
Bij vrouwen zal dit pak niet de nek bedekken noch voorbij de schouder noch onder de knie komen; een pak in twee delen is toegestaan.
Alle zwempakken dienen van textiel te zijn. Extra voorwerpen als arm- of beenbanden maken geen onderdeel uit van de zwemkleding.
Alle zwemkleding dient voor te komen op de FINA-lijst van goedgekeurde zwemkleding of te voldoen aan de door FINA of KNZB gepubliceerde voorwaarden voor uitzondering.

Toelichting: de voorwaarden waaraan zwemkleding dient te voldoen staat vermeld in het document “FINA requirements for swimwear approval (from 01.01.2010)”, te vinden op de FINA-website. Een vertaling van de eisen is opgenomen als bijlage D4.

De voornaamste punten uit de eisen zijn:
- een zwempak moet vrijwel geheel waterdoorlatend zijn;
- het maximale drijfvermogen is 0,5 Newton;
- ritssluiting of andere vorm van sluiting is niet toegestaan;

BIJLAGE D4
Vertaalde tekst “FINA Requirements for swimwear approval (from 01.01.2010)”
Onderdeel van artikel BL8 in de By Laws van de FINA.

In dit onderdeel zijn alleen de eisen die voor goedkeuring van zwemkleding gelden, opgenomen.
Voor de volledige tekst inclusief de procedure die fabrikanten moeten volgen, wordt verwezen naar de Engelstalige tekst op de FINA-website.


FINA eisen voor goedkeuring zwemkleding

1. Zwemkleding
Zwemkleding omvat het zwempak, badmuts en zwembril.

2. Zwemkleding die aan goedkeuring onderhevig is.
Vanaf de datum van toepassing van deze regels moet alle zwemkleding die bij KNZBwedstrijden wordt gebruikt, voldoen aan de criteria die in deze regels zijn vastgelegd en van een model zijn dat door de FINA is goedgekeurd.

3. Criteria

3.5. Zwempakken.
De volgende criteria zijn van toepassing:
a) Ontwerp
- Gepastheid: het dragen van een zwempak zal de goede zeden niet aantasten (in het bijzonder door de pasvorm en het tonen van delen van het lichaam, bedekt of niet);
- Bedekte oppervlakte:
- Het zwempak zal bij mannen niet boven de navel en niet beneden de knie komen;
- Het zwempak zal bij vrouwen niet de nek bedekken noch voorbij de schouders noch onder de knie komen.
- Samenstelling/andere onderdelen: Het zwempak van mannen is eendelig. Onderworpen aan de eis van gepastheid en met inachtneming van de bedekte oppervlakte, mag het zwempak voor vrouwen een- of tweedelig zijn. Andere voorwerpen die het lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden.
- Kleuren: ter voorkoming van twijfel worden kleuren niet gezien als deel van het ontwerp in de toepassing van deze regels.

b) Materiaal (algemeen)
- Gezondheid: het materiaal mag de gezondheid van de deelnemer niet in gevaar brengen;
- Soort materiaal: het materiaal dat voor de zwempakken gebruikt wordt mag alleen “gemaakt van textiel” zijn dat in het kader van regels gedefinieerd wordt als materiaal dat bestaat uit natuurlijke of synthetische, individuele en niet samengevoegde draden die een weefsel vormen door weven, breien of vlechten.
- Oppervlaktebehandeling van de stof: ieder materiaal dat op de oppervlakte van de stof (bijv. door coaten, drukken of impregneren) is aangebracht mag het open karakter van de stof niet aantasten. Het behandelde materiaal zal verder voldoen aan alle eisen, speciaal met betrekking tot de dikte, doorlaatbaarheid en soepelheid. Dit onderdeel van de regel is niet van toepassing op logo's en labels. Dit voorschrift is van toepassing op zowel het fabrieksniveau als op het feitelijk gebruik van het zwempak.
- Soepelheid: het materiaal moet flexibel zijn en eenvoudig te vouwen (softfolding).
- Eenvormige vlakke stof: de stof dient vlak te zijn en overal even dik. De stof zal geen uitstekende vormen of structuren hebben, zoals schubben.
- Uitwendige behandeling: de stof mag niet op enige wijze uitwendig behandeld worden.
- Verschillende materialen: Een zwempak mag van verschillende stoffen gemaakt worden onder de voorwaarde dat deze alle als 'textiele stof' als hierboven omschreven, beschouwd worden en deze voldoen aan alle andere criteria inclusief speciaal de dikte en doorlaatbaarheid (de maten hebben betrekking op de totale laag). De combinatie van stoffen mag verder geen vorm of structuur aan de buitenzijde opleveren. Gelaagde stoffen moeten volledig aan elkaar vastzitten behalve waar dit nodig is om de intieme delen te beschermen.

c) De stof (gemeten waarden)
- Dikte: de stof mag een maximale dikte hebben van 0,8 mm. Deze maximale dikte slaat niet op de zomen voor zover deze functioneel zijn en hun dikte en
breedte het resultaat zijn van hun normale functie. De dikte wordt gemeten zoals beschreven bij de FINA-procedure.

Drijfvermogen: het zwempak zal geen drijfvermogen hebben groter dan 0,5 Newton, gemeten na toepassing van vacuüm.

De grootte van het drijfvermogen wordt gemeten zoals beschreven bij de FINAprocedure.

- Doorlaatbaarheid: de gebruikte stof moet op ieder punt een doorlaatbaarheid hebben van80 liter/m2/seconde.

De waarde van doorlaatbaarheid wordt gemeten op de stof met een standaard uitrekking in alle richtingen van 25%. Indien de stof echter niet in enige mate kan worden uitgerekt, zal de test uitgevoerd worden op niet uitgerekte, vlakke stof.

De grootte van de doorlaatbaarheid wordt gemeten zoals beschreven bij de FINA-procedure.

d) Constructie.
- Ritssluiting of een andere vorm van sluiting is niet toegestaan.
- Zomen dienen alleen gebruikt te worden in functionele zin en mogen geen uitwendige vormen tot stond brengen. Het gebruik van zomen (speciaal aantal, totale lengte en voorkomen) mag niet van invloed zijn op het voldoen aan de hier gestelde criteria.
- Externe stimulatie of beïnvloeding: zwempakken die enige vorm bevatten van externe stimulatie of beïnvloeding van enige soort, inclusief pijnvermindering, het vrijmaken van chemische of medische middelen, elektrostimulatie enz., zijn verboden.

e) Gefabriceerde en gebruikte zwempakken in overeenstemming met verstrekte monsters.
- Consistentie: de uiteindelijk gefabriceerde en gebruikte zwempakken dienen volledig gelijk te zijn aan de aan de FINA verstrekte monsters. Iedere aanpassing voor gebruik (waaronder impregnatie) is verboden.
- Individuele aanpassing: individuele aanpassing van zwempakken ten opzichte van de aan de FINA aangeboden monsters is niet toegestaan.


3.6. Badmutsen

De volgende criteria zijn van toepassing:
a) Ontwerp.
- Zelfstandig onderdeel: de cap mag niet bevestigd zijn aan het zwempak of zwembril noch daar een ononderbroken geheel mee vormen (geen 'masker'-effect);
- Vorm: de vorm dient de natuurlijke vorm van het hoofd te volgen;
- Oppervlak: aan de buitenzijde mogen geen kunstmatige vormen aangebracht zijn (vinnen enz.)

b) Materiaal.
- Hardheid: geen harde materialen (het materiaal kan een zekere stijfheid hebben maar moet in staat zijn om de vorm van het hoofd te volgen: geen harde helm)
- Soort: verschillende soorten materiaal mogen gebruikt worden in een cap. Deze mogen van verschillende dikte zijn. Deze verschillen in dikte mogen echter niet leiden tot vormgeving.

c) Constructie
- Zomen dienen uitsluitend functioneel te zijn en mogen geen vormen aan de buitenzijde vormen.

3.7. Zwembrillen.
De volgende criteria zijn van toepassing:
a) Ontwerp
- Zelfstandig onderdeel: de zwembril mag niet bevestigd zijn aan de cap noch daar een ononderbroken geheel mee vormen (geen 'masker'-effect);

b) Materiaal/constructie:
- Veiligheid: de zwembril dient te voldoen aan de geldende veiligheidseisen voor oogbescherming.


4. Goedkeuringsprocedure.
Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de FINA-site.

1.5. Lijst van goedgekeurde modellen/ uitzonderingen

De FINA publiceert een lijst van goedgekeurde modellen...........

Deze lijst wordt bijgewerkt indien dit nodig is.......

De FINA-commissie die zwemkleding keurt, kan een uitzondering instellen voor zwemkleding waarvan duidelijk is dat deze voldoet aan de eisen (bijv. zwemslips of dameskleding in de traditionele snit die volledig van textiel en waterdoorlatend zijn).
De voorwaarden voor zo een uitzondering worden door de FINA gepubliceerd.

De KNZB kan aanvullingen op de lijst van goedgekeurde modellen of aanvullingen op de FINA-uitzonderingen publiceren.

1.6. Bewijs van goedkeuring
De fabrikant dient de goedkeuring aan te geven op het gebruikte product op een wijze waarbij verwijdering niet mogelijk is; dit kan op het product zelf of op een niet verwijderbaar label met de woorden “FINA approved” samen met een indicatie van de tijd van goedkeuring.

Dit bewijs moet op een plaats aangebracht zijn die controle mogelijk maakt maar hoeft niet opvallend te zijn. Het moet in een normale letterstijl en -grootte zijn.

 

Copyright © 2001-2019 -- Z.V. de Bron
Alle rechten voorbehouden


Facebook twitter